Trang chủ Đào tạo Giới thiệu đào tạo

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS của NCS Lê Thanh Sơn và NCS Trần ThànhSinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS:


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho các nghiên cứu sinh sau (ngành Kỹ thuật môi trường, mã ngành 9520320):

 

1. NCS Lê Thanh Sơn với chuyên đề 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu” thuộc đề tài “Nghiên cứu hệ thống màng kỵ khí hai giai đoạn kết hợp hệ thống bể phản ứng vi tảo - vi khuẩn xử lý chất thải đô thị hướng đến thu hồi Cacbon, Nitơ”

Thời gian                                      : Lúc 13h30, thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

2. NCS Trần Thành với chuyên đề 1: “Chuyên đề tiểu luận tổng quan” thuộc đề tài “Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi tôm và thu hồi sinh khối tảo bằng hệ vi tảo - Vi khuẩn trong hồ tảo mật độ cao kết hợp màng lọc và giá thể MHRAP - ATS”

Thời gian                                      : Lúc 15h00, thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác