Hoạt động khác

Đại Hội Đảng Bộ Viện Môi Trường Và Tài Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 12/5/2020, tại Viện Môi trường và Tài nguyên (cơ sở Dĩ An), Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025