Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Hội nghị Đảng viên lần 1 - Sơ kết công tác Đảng bộ VMT&TN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Ngày 5/8/2022 Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên tiến hành tổ chức Hội nghị đảng viên lần 1 Sơ kết công tác đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


     Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Thanh Hùng – Phó Bí thư đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên cùng toàn thể các đảng viên trong Viện.

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị


     Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022 Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên đã thực hiện đạt được nhiều kết quả khá cao như: Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể không ngừng đổi mới, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Viện…
      Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng  nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong những tháng còn lại năm 2022, Đảng ủy tiếp tục hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.
     Đặc biệt tại Hội nghị đã triển khai các văn bản của Đảng. Qua đó cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. 
     Đồng thời tại Hội nghị cũng đã triển khai Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Hùng trở thành Bí thư chi bộ 1; Quyết định Phân công sinh hoạt đảng tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viên Môi trường và Tài nguyên.
 


Hội nghị Đảng viên lần 1 được tổ chức tại phòng họp Viện Môi trường và Tài nguyên với đông đủ các đảng viên tham dự
 


 

Thông qua Hội nghị Đảng viên lần 1 đã giúp cán bộ, đảng viên trong Viện nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta.