Hoạt động khác

Viện Môi trường và Tài nguyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 22/12/2021, tại Hội nghị thường niên năm 2021 của ĐHQG-HCM, Viện Môi trường và Tài nguyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.