Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Viện MT&TN nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2014 – 2019 thuộc Chương trình Tây Nam BộVào ngày 06/02/2021, Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, mã số đề tài KHCN-TNB.ĐT/14-19/C25, tên đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM chủ trì và GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm.


         Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả gồm 09 thành viên với sự có mặt của GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS Từ Diệp Công Thành (Phó Chủ tịch - Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ), 02 Ủy viên phản biện gồm PGS.TS Nguyễn Phước Dân (ĐH Bách Khoa), PGS.TS Mai Thành Phụng (Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia khu vực miền Nam) và 05 ủy viên gồm Th.S Phạm Ngọc Minh, TS. Phùng Anh Đức, Ông Nguyễn Văn Buội (Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre),... Ngoài ra, trong buổi nghiệm thu nhiệm vụ còn có đại diện của ĐHQG HCM PGS.TS Huỳnh Thanh Công (Phó trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và một số đại biểu tham dự.
        Tại Hội đồng, GS.TS Lê Thanh Hải - chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm thực hiện đã báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được, với 04 kết quả nổi bật:
  • Đánh giá được hiện trạng cũng như diễn biến các chuỗi sinh kế hỗn hợp khác nhau tại các khu/cụm dân cư nông thôn ĐBSCL.
  • Xây dựng được phương pháp luận phù hợp cho mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm hướng tới không phát thải cho các khu/cụm dân cư nông thôn với bộ tiêu chí định hướng.
  • Đề xuất được 13 mô hình ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường hướng tới không phát thải cho các chuỗi sinh kế đặc trưng tại các khu/cụm dân cư nông thôn ĐBSCL;
  • Triển khai thí điểm thành công 04 mô hình cho 04 khu/cụm dân cư có sinh kế chính đặc trưng vùng nông thôn ĐBSCL gồm chăn nuôi, trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản. Mô hình mang lại hiệu quả cao về môi trường, kinh tế, sinh kế và xã hội và được cộng đồng dân cư và địa phương tiếp nhận và có kế hoạch nhân rộng cụ thể.
     Bên cạnh đó thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm thực hiện đã công bố 02 bài báo Quốc tế đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới: Journal of Environmental Pollution (IF = 6.79, IF5year = 6.93, SCIE, Q1); Journal of Environmental Accounting and Management (IF = 0.63, ESCI, Q2).
     Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài đạt được, trong đó có nhiều sản phẩm vượt chỉ tiêu so với thuyết minh đề cương. Với các kết quả đạt được, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu Đề tài 13/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C25 với kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đạt”, đảm bảo các mục tiêu, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm đặt ra.
 
Một số hình ảnh trong buổi họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ:
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và đang đứng
Hình 1. Th.S Thạch Thị Ngọc Diệp đọc quyết định thành lập Hội Đồng nghiệm thu
 
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Hình 2. PGS.TS Huỳnh Thanh Công (Phó trưởng ban Khoa học và Công nghệ - ĐHQG TP.HCM) phát biểu tại Hội đồng
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà
Hình 3. GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
Hình 4. GS.TS Lê Thanh Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả Đề tài đạt được
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi
Hình 5. Đại diện nhóm nghiên cứu giải trình một số ý kiến Hội đồng
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Hình 6. Toàn thể Hội đồng nghiệm thu Đề tài