Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng được khen thưởng Công trình nghiên cứu PT&UD CN xuất sắc năm 2021Tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM năm 2021, PGS.TS. Hồ Quốc Bằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên đã được khen thưởng " Công trình nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Công nghệ xuất sắc năm 2021"


PGS.TS. Hồ Quốc Bằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên đã nhận được khen thưởng của Giám đốc ĐHQG-HCM cho "Công trình nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Công nghệ xuất sắc năm 2021" với công trình Mô hình EMISENS.