Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Hội thảo mùa hè 2023 của Mạng lưới học thuật Việt Nam – Quốc tế lĩnh vực Khí hậu và Môi trường (VIAN-CE)Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (Partnership for Higher Education Reform-PHER), ngày 21 và 22/09/2023 đã diễn ra Hội thảo mùa hè của Mạng lưới học thuật Việt Nam-Quốc tế lĩnh vực Khí hậu và Môi trường (VIAN-CE: Vietnam - International Academic Network - Climate & Environment).


Hội thảo mùa hè năm nay do Đại học Đà Nẵng chủ trì và được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hội thảo là hoạt động nhằm tăng cường kết nối các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khí hậu và môi trường của ba đại học tại Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng) và Đại học Indiana. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, tích cực đóng góp ý kiến nhằm định hướng hoạt động cho mạng lưới VIAN-CE trong thời gian tới. Các chủ đề thảo luận gồm tiếp cận vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, và xây dựng kế hoạch hoạt động của VIAN-CE trong 3 năm tiếp theo.

Phía ĐHQG-HCM tham dự hội thảo có PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, đại diện đầu mối Mạng lưới VIAN-CE của ĐHQG-HCM, cùng các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khí hậu và môi trường từ các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM gồm Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang và Viện Môi trường và Tài nguyên. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học của ĐHQG-HCM đóng góp các bài tham luận về các chủ đề: 

- Application of Natural based solutions for sustainable Urban water management in Vietnam (GS. TS Nguyễn Phước Dân, Trường Đại học Bách Khoa);

- Strategic approach for upgrading urban drainage system to adapt to future uncertainties in Ho Chi Minh City (PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, Viện Môi trường và Tài nguyên);

- Understanding saline-fresh groundwater in Mekong Delta to protect the invaluable resources (TS. Hà Quang Khải, Trường Đại học Bách Khoa).

Một số hình ảnh của hội thảo: