Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Thông báo Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM lần thứ 26Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM được tổ chức 2 năm một lần nhằm kích thích phong trào nghiên cứu khoa học, và động viên tinh thần sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM. 


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 25 (2017 – 2018) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn thành phố cùng phối hợp với các sở, ngành của Thành phố phát động, nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đồng thời hưởng ứng 7 chương trình đột phá của thành phố (2015-2020): (1)Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Chương trình cải cách hành chính; (3) Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; (4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; (5) Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; (6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; (7) Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị

 

CÁC LĨNH VỰC PHÁT ĐỘNG

1. Giải pháp/Công nghệ xây dựng Thành phố thông minh
2. Điện, điện tử, Công nghệ thông tin, viễn thông
3. Cơ khí và tự động hóa, giao thông
4. Công nghệ Sinh học, nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm
5. Công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi, phòng chống ngập lụt đô thị
6. Công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới
7. Y tế, giáo dục chuyên nghiệp và Đại học


ĐỀ TÀI VÀ GIẢI PHÁP DỰ THI
- Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh … sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố, và sẽ được sơ tuyển để chuyển đi tham dự Hội thi - Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc theo quy định của Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc.
- Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng - Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.
- Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng VIFOTEC, sẽ được Ban Tổ chức Hội thi Thành phố chuyển tiếp tham dự Giải thưởng VIFOTEC.

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM đã ban hành thể lệ Hội thi lần thứ 26 (2019 - 2020), kèm theo Quyết định số 05/QĐ-LHH ngày 06/02/2020. Theo đó, Hội thi lần thứ 26 sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 31/12/2020.

Cán bộ/học viên có quan tâm tham gia cuộc thi, vui lòng gửi hồ sơ dự thi về Ban thư ký - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (0282) 3.9932.5305

(Xem file đính kèm)