Trang chủ Hoạt động khác Xây dựng cơ bản

Trụ sở mới của Viện tại Dĩ An, Bình DươngTrụ sở mới của Viện đã được đưa vào vận hành tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với diện tích 3,2 ha sẽ tăng cường đáng kể các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo của Viện.


Trụ sở mới của Viện đã được đưa vào vận hành tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với diện tích 3,2 ha sẽ tăng cường đáng kể các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo của Viện.

IER miad layout 2