Trang chủ Hoạt động khác Thư viện - Xuất bản

Thông báo về việc truy cập tài liệu điển tử của TVTT và mục lục trực tuyến của Thư viên Việnabortion pill side effects Ph

abortion pill cost philippines redirect the abortion pill philippines

Thông báo về việc truy cập tài liệu điển tử của TVTT và mục lục trực tuyến của Thư viên Viện


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CB – CNV, học viên và NCS có thể khai thác và sử dụng nguồn tài liệu điện tử của Thư viện Trung tâm (TVTT) – ĐHQG để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu của mình. Nay Phòng Đào tạo thông báo đến CB – CNV và học viên có nhu cầu đăng ký khai thác tài liệu xin vui lòng đăng ký để được làm độc giả thường xuyên của TVTT.

Hiện tại nguồn tài liệu của Thư viện Viện đã được khai thác dưới dạng mục lục trực tuyến (OPAC) và sử dụng đồng thời trong nguồn tài nguyên chung của hệ thống thư viện ĐHQG. Để tiện lợi cho công tác học tập và nghiên cứu của mình, trong lúc chờ đợi được kết nối chính thức kính đề nghị CB - CNV và học viên vui lòng truy cập theo đường dẫn sau:

http://opac2.vnulib.edu.vn/F/?func=find-b-0&local_base=IER&con_lng=vie.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng Thư viện để được hỗ trợ!

IER miad layout 2