Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Workshop đào tạo quốc tế: "Air emission inventory and air quality modeling"Ngày 09/08/2019,  Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Workshop đào tạo quốc tế: "Air emission inventory and air quality modeling" với gần 20 đại biểu tham dự. 


Nội dung đào tạo
a. Phương pháp tiếp cận với mô hình hóa ô nhiễm không khí thông qua mô hình Gaussian
b. Mô hình AERMOD (mô hình US-EPA) tuân theo Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát chất lượng không khí
c. Giới thiệu mô hình kiểm kê khí thải: Mô hình EMISENS

Giảng viên: 

  • PGS.TS. Hồ Quốc Bằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu. 

  • Anh Quinzain Luc - National School of Meteorology, France

Một số hình ảnh về buổi đào tạo: