Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Viện Môi trường và Tài nguyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng NhấtNgày 22/12/2021, tại Hội nghị thường niên năm 2021 của ĐHQG-HCM, Viện Môi trường và Tài nguyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Trong 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Viện MT&TN đã có những đóng góp không nhỏ cho xã hội liên quan đến mọi mặt của công tác NCKH, đào tạo và CGCN trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và BĐKH, góp phần tích cực xây dựng và phát triển mô hình đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng trong hệ thống ĐHQG-HCM; tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, liên kết giữa các nhà quản lý và các đồng nghiệp khoa học trong cùng lĩnh vực. 

Với những thành quả và cống hiến đó, Viện Môi trường và Tài nguyên đã vinh dự được khen tặng Huân chương Lao động Hạng nhất tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM năm 2021.