Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC) được sáp nhập thành đơn vị trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyênThực hiện quyết định số 952/QĐ-ĐHQG của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về việc sáp nhập Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu là đơn vị trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, kể từ ngày 15/07/2019 Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC) chính thức là đơn vị trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên.


Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC) là đơn vị nghiên cứu khoa học do Đại học Quốc gia TPHCM thành lập vào năm 2012 theo thoả thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan nhằm mục đích nâng cao năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các vấn đề liên quan đến nước và biến đổi khí hậu. Năm 2016, WACC trở thành đơn vị tự chủ tài chính hoạt động theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/06/2016 Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. 

Việc sáp nhập Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi khí hậu thành đơn vị trực thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên đã tạo điều kiện gia tăng nguồn lực khoa học công nghệ của Viện như: tăng số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn (tăng thêm 01 PGS.TS; 01 TS, 13 ThS, 6 Kỹ sư - Cử nhân); bổ sung cơ sở vật chất (diện tích trên 2 ha, gồm khu nhà làm việc và 01 Phòng thí nghiệm công trình xanh, 01 Phòng triển lãm đa chức năng, một số hạng mục khác…), đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ của Viện và cũng như cơ hội mở thêm các ngành đào tạo liên quan đến tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

 

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Viện Môi trường và Tài nguyên có 2 trung tâm độc lập trực thuộc Viện hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính bao gồm Trung tâm Công nghệ môi trường - CEFINEA và Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu - WACC. Đây có thể đánh dấu giai đoạn phát triển nhanh, mạnh mang tính đột phát nhưng dựa trên nền tảng vững chắc của Viện Môi trường và Tài nguyên.