Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Thông báo hội thảo Quốc Tế lần 2 - Green Technologies for Sustainable water 2019Hội thảo GTWS 2019 được tổ chức bởi: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia), Viện Nghiên cứu độc tính CSIR-Indian, Ấn Độ và Đại học Việt Nam - Nhật Bản. Hội thảo lần này được tổ chức từ ngày 01-04/12/2019 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM.


 Chủ đề hội thảo

• Xử lý và tái sử dụng nước thải

• Thu hồi tài nguyên từ nước thải

• Kiểm soát khí thải nhà kính từ các quy trình xử lý nước thải

• Quản lý tài nguyên nước và cấp nước

• Công nghệ nano xử lý nước

• Phương pháp phân tích tiên tiến cho nước và nước thải

• Các công nghệ và ứng dụng đột phá để quản lý và xử lý tài nguyên nước

 

Thành viên ban tổ chức:

 

GTSW Series

• Executive chair: Hao Huu Ngo, University of Technology Sydney (UTS), Australia

• General chair: Duc Long Nghiem, University of Technology Sydney (UTS) , Australia

• Honorary Chair: Ashok Pandey, CSIR-Indian Institute of Toxicity Research, India 

 

GTSW 2019

• Executive chair Phuoc Dan Nguyen, Asian Center for Water Research (CARE) Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam

• General Chair: Xuan Thanh Bui, HCMUT, Vietnam

• Co-chair: Jun Nakajima, Vietnam Japan University, Vietnam

• Co-chair: Thanh Hai Le, Institute for Environment, Vietnam National University - Ho Chi Minh City, Vietnam

 

GTWS 2019 dự định sẽ giới thiệu các bài báo được chọn cho các tạp chí cụ thể (ví dụ: Bioresource Technology, Bioresource Technology Reports, Science of the Total Environment, International Biodeterioration and Biodegradation, Journal of Environmental Management, Journal of Water Sustainability, ASCE Journal of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste, Vietnam Journal of Science - Technology and Engineering etc.) tùy thuộc vào chất lượng và sự phù hợp với chủ đề của tạp chí.

 

Các mốc thời gian quan trọng

 

Thời hạn nộp tóm tắt: 30/4/2019

Thời hạn chấp nhận tóm tắt: 30/5/2019 

Thời gian đóng phí tham gia sớm: 30/7/2019.

 

Nộp tóm tắt:

Vui lòng sử dụng mẫu được cung cấp và làm theo hướng dẫn tại www.GTSW2019.hcmut.edu.vn để gửi bản tóm tắt cho bài thuyết trình và poster. Bản tóm tắt có thể được gửi trực tuyến thông qua trang web hội thảo hoặc trực tiếp qua email đến Thư ký hội thảo (GTSW2019@hcmut.edu.vn).

 

Thông tin liên hệ

 

Thư ký hội thảo GTSW 2019

Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách Khoa TPHCM

Tòa nhà 9, 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TPHCM

Tel: +84-965-376-073 (TS. Bùi Xuân Thành)

Email: GTSW2019@hcmut.edu.vn 

Website: www.GTSW2019.hcmut.edu.vn 

Flyer (click)