Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiên cứu về mô hình sinh thái môi trường trong điều kiện Việt NamCác nghiên cứu về Mô hình sinh thái môi trường, bao gồm việc xây dựng và phân tích các mô hình toán học của các quá trình sinh thái, sinh học, môi trường kể cả mô hình sinh học thuần túy và sinh học kết hợp đã và đang được đẩy mạnh thực hiện tại Viện Môi trường và Tài nguyên trong thời gian qua. 


Các mô hình có thể được phân tích dựa trên mô phỏng toán học và được ứng dụng để mô phỏng các quá trình sinh thái phức tạp và dự đoán sự thay đổi của các hệ sinh thái trong bối cảnh môi trường bị thay đổi như ảnh hưởng của BĐKH hoặc sự ô nhiễm môi trường. Phòng Tin Học Môi Trường trực thuộc Viện là đơn vị đã triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực này, tập trung vào điều kiện thực tế của Viện Nam và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Dự án Mô phỏng diễn biến rừng ngập mặn trong điều kiện BĐKH và ô nhiễm

Ở các vùng đất ngập nước ven biển, chất ô nhiễm từ các nguồn thải khác nhau cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường và sức khỏe của hệ sinh thái. Điều này đặc biệt có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn, một trong những hệ sinh thái rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương do các hoạt động của con người và những thay đổi của môi trường.
Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một mô hình sinh thái. Mô hình này sẽ là công cụ giúp định lượng và dự báo những tác động gây ra do những thay đổi về chất lượng môi trường đối với sức khỏe và sự phát triển của rừng ngập mặn. Mô hình này có thể mô phỏng các hành vi của cả hai đối tượng đó là thực vật rừng ngập mặn và các yếu tố môi trường trên cơ sở phân tích và đánh giá một cách toàn diện các nguồn dữ liệu khác nhau.

Một số hình ảnh và kết quả ban đầu của Dự án:

 

Dự án Mô hình hóa và tính toán tối ứu hóa hoạt động canh tác hồ tiêu

Hiện nay, do nhu cầu sản lượng nông nghiệp ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng ngày càng tăng, có nghĩa là càng tăng mức độ nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và chất lượng môi trường xung quanh và đã trở thành một áp lực lên cuộc sống và môi trường sống của chúng ta.

Mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng một cách không kiểm soát thuốc BVTV mặc dùng đã và đang được tiếp tục nghiên cứu, tuy nhiên vẫn còn thiếu công cụ hỗ trợ trong việc định lượng và dự báo một cách chính xác liều lượng sử dụng hợp lí của thuốc BVTV, cũng như dự báo dư lượng còn tồn tại trong môi trường nếu lượng sử dụng quá lớn.

Mục tiêu của Dự án nhằm:

-Xây dựng mô hình toán để dự báo “Liều – Đáp ứng” giữa lượng thuốc BVTV áp dụng và sự lan truyền dịch bệnh (cụ thể là bệnh chết nhanh) trên cây hồ tiêu. 

-Áp dụng mô hình toán phát triển được để mô phỏng và dự báo sự lan truyền dịch bệnh (cụ thể là bệnh chết nhanh) trên cây hồ tiêu tương ứng với các liều lượng sử dụng hoá chất BVTV và sự tồn dư trong môi trường đất của thuốc BVTV.

-Đề xuất mô hình nông nghiệp bền vững “đầu vào thấp”, giảm thiểu tác động của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường từ phun thuốc trừ sâu, dùng phân bón hóa học cho hoạt động sản xuất hồ tiêu.

Một số hình ảnh và kết quả ban đầu của Dự án:

 

Kết quả hợp tác với Viện Địa Sinh Thái ĐH Kỹ Thuật Braunschweig – CHLB Đức
Mô hình hóa và mô phỏng các quá trình hấp thụ chất ô nhiễm của cây rừng ngập mặn (từ giai đoạn cây con đến giai đoạn cây trưởng thành) phục vụ công tác hỗ trợ đề xuất các giải pháp xử lí ô nhiễm sử dụng thực vật RNM.