Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng đến ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng ĐBSCLNgày 25 tháng 10 năm 2020, tại Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Hội thảo tổng kết đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng đến ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM, Đại diện Văn phòng chương trình Tây Nam Bộ, cán bộ và học viên của Viện Môi trường và Tài nguyên, đại diện UBND và các hộ dân xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre


       Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng đến ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” do GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm được thực hiện trong 24 tháng và đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

      - Đánh giá hiện trạng và hiệu quả các mô hình hiện hữu trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường của cụm dân cư nông thôn vùng ĐBSCL.

      - Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và các mô hình hiệu quả hướng tới không phát thải nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho chuỗi hoạt động canh tác, nuôi trồng, sản xuất và tiêu thụ trong cụm dân cư nông thôn tại khu vực.

       - Triển khai xây dựng các mô hình không phát thải nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên nền tảng liên kết các chuỗi yếu tố canh tác/nuôi trồng - sản xuất - tiêu thụ sạch.

        Tại Hội thảo các Chuyên gia đã đánh giá cao những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của đề tài và một số ý kiến đóng góp được nhóm thực hiện ghi nhận và hoàn thiện. Trong thời gian trao đổi ý kiến đóng góp, đại diện UBND xã An Định – nơi triển khai mô hình thí điểm ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn có sinh kế chính là chăn nuôi, có trình bày “trong thời gian tới xã An Định sẽ hướng dẫn các hộ dân tiếp tục duy trì mô hình và sẽ nhân rộng mô hình được chuyển giao đến với các hộ có sinh kế chính là chăn nuôi trên địa bàn xã” với mục tiêu ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế tối đa các phát thải vào môi trường.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Hình 1. GS.TS Lê Thanh Hải – Chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc Hội thảo   

    

   

Hình 2. Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày các mô hình thí điểm không phát thải hướng đến ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn 

Hình 3. TS Thái Vũ Bình đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 4. PGS.TS Hồ Quốc Bằng đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 5. PGS.TS Trương Thanh Cảnh đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 6. PGS.TS Phùng Chí Sỹ đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 7. Đại diện UBND xã An Định 

 Hình 8. Đại diện Hộ dân – Tổ hợp tác Bình Minh, xã An Định 

Hình 9. Học viên Cao học trao đổi ý kiến 

Hình 10. Đại biểu chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc hội thảo