Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ do Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trìKhảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng túi ni lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


     Sáng ngày 28/12/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn đánh giá theo Quyết định số 1380/QĐ-STNMT-CTR ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp và nghiệm thu nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng túi ni lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. 

     Hội đồng nghiệm thu dưới sự điều hành của TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó GĐ Sở TN&MT TP.HCM – Chủ tịch hội đồng. Hội đồng có sự tham dự của PGS.TS Trương Thanh Cảnh - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Ủy viên phản biện 1, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh - Trường ĐH Văn Lang - Ủy viên phản biện 2, bên cạnh đó còn có đại diện các Phòng ban của STN&MT, Cơ quan chủ trì và các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ.

     Tại hội đồng, GS.TS. Lê Thanh Hải đã đại diện nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các kết quả chính của nhiệm vụ. Kết quả của nhiệm vụ xây đã dựng được các bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và thu gom, tái chế túi ni lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể đối với bộ cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp sản xuất túi ni lông đã cung cấp được thông tin của 241 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất túi ni lông khó phân hủy và 14 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất túi ni lon thân thiện môi trường. Đối với cơ sở dữ liệu về tình hình sử dụng/tiêu thụ túi ni lông tại các hộ dân trên địa bàn, đã cung cấp thông tin từ 1.932 phiếu khảo sát, trong đó khảo sát 520 đối với người bán hàng và 1.412 phiếu đối với người tiêu dùng. Bộ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhập khẩu túi ni lông đã trình bày thông tin về các cơ sở nhập khẩu túi ni lông (không phân huỷ và thân thiện môi trường) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ. Về cơ bản các sản phẩm của nhiệm vụ đã đáp ứng được theo đơn đặt hàng của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các chuyên đề đã đánh giá được hiện trạng tiêu thụ túi ni lông trên địa bàn thành phố, bên cạnh đó nhiệm vụ cũng đã xây dựng được các bộ cơ sở dữ liệu về các đơn vị sản xuất, thu gom, tái chế túi ni lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường định hướng cho các chương trình giảm thiểu và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tương lai.

     Một số hình ảnh trong buổi họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:

Hình 1: Toàn thể buổi làm việc của Hội đồng nghiệp thu nhiệm vụ

Hình 2: PGS.TS. Trương Thanh Cảnh - Ủy viên phản biện 1 nhận xét kết quả của nhiệm vụ