Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Lễ ra mắt Ban Chỉ Huy Quân Sự và Trung đội tự về Viện Môi Trường và Tài Nguyên HCMNgày 28/12/2018, Viện Môi trường và Tài nguyên (Viện MT&TN) đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự và Trung đội tự vệ Viện MT&TN


Căn cứ Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23/11/2009; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ và Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ công văn số 13/BCHQS-TT ngày 22/10/2014 của Ban Chỉ huy quân sự ĐHQG-HCM về việc tổ chức Lễ ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở. 

Ngày 28/12/2018, Viện Môi trường và Tài nguyên (Viện MT&TN) đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự và Trung đội tự vệ Viện MT&TN.

Đến dự lễ có đồng chí Thượng tá Phan Văn Điền - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hội - Thường trực Ban chỉ huy quân sự Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng chí Trung tá Lê Văn Duệ - Phó Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 TP.HCM. Về phía Viện MT&TN có đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và các đồng chí Trưởng/phó các phòng chức năng, chuyên môn và 35 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ của Viện cùng tham dự.

Trong không khí trang trọng và ấm cúng của ngày cuối năm 2018, Thượng tá Phan Văn Điền - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM đã trao quyết định thành lập và bổ nhiệm Ban Chỉ huy Quân sự Viện MT&TN; đồng chí Trung tá Lê Văn Duệ - Phó Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận 10 trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ lực lượng tự vệ của Viện.  

 

Hình 1. Thượng tá Phan Văn Điền trao quyết định thành lập và bổ nhiệm BCH quân sự      Viện MT&TN

 

    Hình 2. Trung tá Lê Văn Duệ trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ lực lượng tự vệ của Viện MT&TN

 

Thượng tá Phan Văn Điền - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Quân sự Viện MT&TN trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.

Hình 3. Thượng tá Phan Văn Điền phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ

 

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hội - Thường trực Ban chỉ huy quân sự Đại học Quốc gia TP.HCM đã thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Quốc Gia TP.HCM phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

           Hình 4. Đại tá Nguyễn Văn Hội - Thường trực BCH quân sự ĐHQG-HCM phát biểu               chúc mừng

Thay mặt Ban Chủ huy Quận sự Viện MT&TN, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cảm ơn sự quan tâm của Bộ tư lệnh Thành phố và Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 đã tạo điều kiện để sớm thành lập và ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự cùng lực lượng tự vệ của Viện MT&TN, cũng như thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự nhận nhiệm vụ và bày tỏ mong muốn rằng đơn vị tự vệ của Viện sẽ luôn phát huy vai trò trách nhiệm, không chỉ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn chủ động trong công tác huấn luyện, nâng cao kỹ năng, sẵn sàng phối hợp cùng với các lực lượng khác khi có các tình huống xảy ra.

 

  Hình 5. Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện MT&TN, Chỉ huy trưởng BCH quân sự Viện phát biểu cảm ơn

Một số hình ảnh khác tại buổi Lễ:

Hình 6. Cán bộ, chiến sĩ chụp hình lưu niệm tại buổi lễ