Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệpsuprax

suprax esasolutions.sk
Lễ khai giảng năm học thường được tổ chức kết hợp với lễ phát bằng tốt nghiệp vào dịp 20/11 hàng năm


 

Hoạt động đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ là một trong những mảng công tác chính yếu của Viện Môi trường và Tài nguyên. Viện hiện có 02 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 04 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ. Lễ khai giảng năm học thường được tổ chức kết hợp với lễ phát bằng tốt nghiệp vào dịp 20/11 hàng năm là dịp để Viện đón chào các học viên mới và chúc mừng các tân Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện.