Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Lễ chào cờ thứ 2 hàng tuần của Viện Môi Trường và Tài NguyênChào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, mang tính chất lễ nghi truyền thống, thiêng liêng; nghi lễ không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn dân tộc, lòng tự hào về truyền thống dân tộc của công dân


Hoạt động chào cờ hàng tuần tại Viện Môi trường và Tài nguyên mang mục đích khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở viên chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến tình cảm, nhận thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, đảng viên đối với Tổ quốc trong thực thi nhiệm vụ. 
 
Chào cờ đầu tuần là một nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tinh thần “Tiến quân ca” trở thành động lực cho mỗi việc làm, mỗi hành động, là khởi đầu cho một tuần làm việc tràn đầy xung lực với tinh thần mới, khí thế mới.