Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIINgày 5/8/2022  tại phòng họp Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên; Trưởng/ Phó các phòng ban, trung tâm và đơn vị thuộc Viện; toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện cùng toàn thể Đoàn viên và quần chúng ưu tú.


 
Đ/c Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện Môi trường và Tài nguyên


Tại Hội nghị các đảng viên, cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các 4 chuyên đề chính, do đồng chí Châu Nguyễn Xuân Quang – Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên truyền đạt.

  • Chuyên đề 1: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
  • Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” 
  • Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”
  • Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

 


Đ/c Châu Nguyễn Xuân Quang, Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên


Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tới các cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
 


Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được tổ chức tại phòng họp Viên Môi trường và Tài nguyên với đông đủ đảng viên, đoàn viên tham dự.
 


Thông qua hội nghị đã tuyên truyền sâu rộng đến các đảng viên, đoàn viên góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.