Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Hội đồng nghiệm thu đề tài B2019-24-02 và Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài B2021-24-01Ngày 16/08/2022, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài B2019-24-02 do TS. Nguyễn Hoàng Anh làm chủ nhiệm và Hội dồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B2021-24-01 do PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang làm chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng nghiệm thu đề tài B2019-24-02 của TS. Nguyễn Hoàng Anh

Đề tài B2019-24-02 "Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc bảo vệ thực vật và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp" do TS. Nguyễn Hoàng Anh thực hiện từ tháng 06/2019 đến tháng 06/2021 và gia hạn đến tháng 6/2022. 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký theo đề cương gồm:

 • Nội dung 1: Điều tra, khảo sát hiện trạng, đo đạc và thu thập dữ liệu tại các khu vực hoạt động  trồng hồ tiêu ở Trảng Bom, Đồng Nai
 • Nội dung 2: Nghiên cứu và thử nghiệm phòng trừ nấm Phytophthora gây bệnh chết nhanh hại hồ tiêu bằng biện pháp sử dụng thuốc hoá học an toàn và hiệu quả (thí nghiệm tại phòng thí nghiệm) 
 • Nội dung 3: Thí nghiệm trên cây tiêu về các kịch bản áp dụng thuốc BVTV
 • Nội dung 4: Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc BVTV và sự lan truyền  dịch bệnh trên cây hồ tiêu
 • Nội dung 5: Phân tích các kịch bản và đánh giá lợi ích kinh tế sinh thái môi trường nhằm xây dựng một quy trình canh tác nông nghiệp “đầu vào thấp” (low input)

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đáp ứng đầy đủ các sản phẩm đã đăng ký bao gồm:

Đối với sản phẩm công bố khoa học:

 • Le, B.V.Q.; Nguyen, A.; Richter, O.; Nguyen, T.T. Comparison of Frequentist and Bayesian Generalized Linear Models for Analyzing the Effects of Fungicide Treatments on the Growth and Mortality of Piper Nigrum. Agronomy 2021, 11, 2524. https://doi.org/10.3390/agronomy11122524
 • Nguyen, A.; Nguyen, T.T.; Nguyen, D.K.; Richter, O.; Do, H.T.T. Management of Al3+ Residue in the Soil by Mapping Soil Capability in Retaining and Transporting Al3+ in the Farmland of Trang Bom District, Vietnam. Agronomy 2022, 12, 1243. https://doi.org/10.3390/agronomy12051243
 • Trúc N T, Sương N T T, Anh N H. Ứng dụng phân tích đa tiêu chí mờ kết hợp GIS xây dựng bản đồ chất lượng dinh dưỡng đất cho hoạt động canh tác hồ tiêu. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 5(2):408-416.

Đối với sản phẩm đào tạo: 

 •  01 luận văn thạc sỹ tại Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG -TPHCM
 • 02 luận văn đại học tại Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG -TPHCM

Hội đồng đánh giá cao các kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu và thống nhất nghiệm thu đề tài này. 

 

 

Hội đồng khoa học đánh giá giữa kỳ đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM Loại B2021-24-01 “Đánh giá khả năng ứng dụng giải pháp đập di động để ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang chủ trì đề tài.

Tại hội đồng, chủ nhiệm đã báo cáo các nội dung và sản phẩm đạt được đến thời điểm hiện tại như sau:

 • ND1: Thu thập, điều tra và đo đạc thực địa bổ sung dữ liệu - Thu thập và tổng hợp số liệu bổ sung: Đã hoàn thành 100%
 • ND2: Mô phỏng xác định vị trí, quy mô và hiệu quả giảm nhẹ xâm nhập mặn và hạn hán của công trình đập di động. - Thiết lập các kịch bản tính toán (quy mô, vị trí công trình, điều kiện biên thượng lưu/ hạ lưu): Đã hoàn thành 100%
 • ND3: Đề xuất lộ trình triển khai và các giải pháp công nghệ đập di động khả thi. - Tổng quan các công nghệ đập di động trên thế giới:Đang triển khai 40%
 • ND4: Đánh giá nguy cơ sạt lở bờ sông do tác động dâng cao mực nước của hệ thống đập di động. Đang triển khai 20%
 • ND5: Đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống công trình đến môi trường nước và thủy sinh. Đang triển khai 20%
 • Đã nộp 01 bản thảo bài báo khoa học thuộc danh mục ISI (nhóm Q1) với nội dung liên quan đến xâm nhập mặn. 
 • Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ: Hồ Văn Hòa, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Hội đồng đánh giá cao số lượng và chất lượng sản phẩm mà nhóm đề tài đã thực hiện và đồng ý cho nhóm tiếp tục thực hiện đề tài này.