Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B-ĐHQG TPHCM về tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực tại TPHCMNgày 24/07/2020, tại phòng họp Viện Môi trường và Tài nguyên, hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài loại B - ĐHQG-HCM "Nghiên cứu, xác định tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực thuộc TP.HCM" đã được tổ chức. 


Đề tài "Nghiên cứu, xác định tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực thuộc TP.HCM" do PGS.TS. Hồ Quốc Bằng làm chủ nhiệm với những thông tin chính như sau:

- Đề tài được thực hiện trong 24 tháng.

- Mục tiêu nghiên cứu:

     + Xác định khối lượng khí thải có thể thải vào khí quyển của từng khu vực của TP. HCM (dùng để quy hoạch phát triển kinh tế (quy hoạch phát triển công nghiệp,..) – xã hội (đô thị hóa thêm, ...).

      + Tính toán tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả nghiên cứu bước đầu:
    + Phân vùng xả thải đã được bước đầu nghiên cứu bằng cách cách tính toán và mô phỏng khả năng chịu tải của môi trường đối với từng chất ô nhiễm dựa trên nồng độ cao nhất và quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

    + Kết quả bước đầu phân vùng xả thải khí thải cho thấy khu vực trung tâm TPHCM không còn khả năng tiếp nhận khí thải đối với CO, NOx, và để đảm bảo nồng độ các chất luôn đạt QCVN thì TP.HCM cần phải có kế hoạch giảm đến 58% lượng phát thải khí thải hiện nay đối với CO và NOx. Tuy nhiên, TPHCM còn có thể tiếp nhận khoảng 51% tải lượng SO2 (tương đương khoảng 150 tấn SO2/năm cho khu vực trung tâm và từ 545 tấn SO2/năm cho các khu vực ngoại thành).

   + Kết quả phân vùng xả thải cũng cho thấy khu vực phía tây thành phố như quận Bình Chánh và Bình Tân tuy có tải lượng phát thải thấp hơn khu vực trung tâm, nhưng vẫn cần được hạn chế phát triển và đô thị hóa thêm trong khi khu vực phía đông như Quận 9 lại có khả năng nhận thêm phát thải bởi ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng.

 

Một số hình ảnh tại hội đồng:

 

Hình 1. GS. TS. Lê Thanh Hải - Chủ tịch hội đồng phát biểu chủ trì

Hình 2. PGS.TS. Hồ Quốc Bằng trình bày kết quả báo cáo

Hình 3. Một số đại biểu tham gia hội đồng.