Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên trong năm 2017 - 2018Sáng ngày 03/01/2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ thường niên năm học 2017-2018” trong chương trình “Hội nghị thường niên 2018”. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có thành tích công bố khoa học và các công trình nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ xuất sắc trong ĐHQG-HCM


Tại buổi lễ, Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA) thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên là một trong những đơn vị nhận được bằng khen “Đã có công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc năm học 2017-2018” do ĐHQG-HCM trao tặng với công trình: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ VÀ OXY HÓA BẰNG OZONE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Ở ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM”, và cũng là giải thưởng duy nhất cho công trình nghiên cứu khoa học có ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực chuyển giao khoa học công nghệ.

 

Đây là công trình được đánh giá cao về tính hiệu quả và khả thi trong thực tế, với công nghệ kết hợp giữa quá trình kỵ khí và quá trình oxi hóa bằng ozone để xử lý nước thải dệt nhuộm có độ màu rất cao. Bên cạnh đó, việc ứng dụng, chuyển giao rộng rãi, thành công công nghệ và việc đạt được sự tín nhiệm của nhiều đối tác và sự đánh giá cao của các cơ quan quản lý môi trường với các bằng chứng rõ ràng, xác thực là một trong những yếu tố quan trọng giúp đề tài của CEFINEA đạt được giải thưởng vinh dự này.

Ứng dụng công nghệ này sẽ giúp giảm tải cho hệ sinh học hiếu khí, phá vỡ cấu trúc các hợp chất gây màu khó xử lý và xử lý nước thải với tải trọng hữu cơ cao và mang lại những ưu điểm vượt trội như sau:

  • Xử lý nước thải dệt nhuộm có độ màu > 5.000 PtCo đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT, Cột A.
  • Giảm chi phí xây dựng và hóa chất, tiết kiệm 30% chi phí hóa chất và xử lý bùn.
  • Vận hành đơn giản, giảm phí đầu tư và vận hành.

 

Giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên năm học 2017-2018 mà CEFINEA nhận được dịp này sẽ góp phần khuyến khích và nâng cao hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cho tất các các cán bộ viên chức và tập thể nghiên cứu tại Viện Môi trường và Tài nguyên nói riêng cũng như ĐHQG-HCM nói chung.