Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về xây dựng hệ thống dự báo CLKK cho TP.HCM và ứng phó với BĐKHVới thế mạnh là các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu (ÔNKK và BĐKH). Tháng 1 năm 2020, Viện Môi trường và Tài nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Trường đại học Dublin (UCD) – Ireland thực hiện dự án “HealthyAIR: Modelling the Impact of Air Pollution and Climate Change on Public Health in Ho Chi Minh City for Policy Making and Awareness Creation using Machine Learning” do chính phủ Ireland tài trợ kinh phí; và tháng 6 năm 2020 đã họp triển khai dự án “JICA Survey on promoting a next framework of climate change under the Paris Agreement Rule-book in Viet Nam” do Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) chủ trì, Viện Môi trường và Tài nguyên là nhà thầu phụ.


          Vấn đề ONKK tại TP. HCM trong những năm qua ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Một trong những nguyên nhân đó là ONKK đo hoạt động giao thông và công nghiệp. Các trạm quan trắc chất lượng không khí ở TP. HCM hiện nay đa số là các trạm bán tự động, kết quả quan trắc chất lượng không khí chưa được cập nhật kịp thời và chưa cung cấp chất lượng không khí cho người dân nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ đó Dự án “HealthyAIR: Modelling the Impact of Air Pollution and Climate Change on Public Health in Ho Chi Minh City for Policy Making and Awareness Creation using Machine Learning” đã được hình thành và kêu gọi tài trợ. Với mức kinh phí thực hiện là 338.000 Euro và có thời gian thực hiện trong 2 năm. Đây là dự án hợp tác giữa Viện Môi trường và Tài nguyên (thông qua Trung tâm nghiên cứu ONKK và BĐKH (APAC)) cùng với Trường đại học Dublin (UCD) – Ireland. Với 3 nội dung chính đó là: (i) Xây dựng hệ thống 6 trạm quan trắc chất lượng không khí giá tầm trung (Medium cost sensor) với kinh phí ước tính 36.000 Euro cho TP. HCM; (ii) Từ kết quả quan trắc trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2020 tại TP. HCM và kết quả quan trắc từ 6 trạm quan trắc xây dựng từ dự án này, nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng mô hình đánh giá và dự báo chất lượng không khí bằng phương pháo Machine learning nhằm cung cấp kết quả dự báo theo thời gian thực, phục vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng. (iii) Cuối cùng là xây dựng Website và Apps - ứng dụng di động cung cấp các kết quả quan trắc và cảnh báo chất lượng không khí đến cộng đồng.

 

Hình. 1. Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí dự kiến từ dự án Healthy Air

 

            Với lợi thế Trung tâm nghiên cứu ONKK và BĐKH đã thực hiện dự án SPI NAMA / JICA năm 2017-2019 2018 giữa Trung tâm nghiên cứu ONKK và BĐKH và JICA; và đề tài “Xây dựng kế hoạch thực thiện thỏa thuận PARIS về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” năm 2018 giữa Trung tâm nghiên cứu ONKK và BĐKH và Sở TNMT TP. HCM. Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật bản JICA đã lựa chọn Trung tâm là đơn vị thực hiện dự án “JICA Survey on promoting a next framework of climate change under the Paris Agreement Rule-book in Viet Nam” năm 2020 do JICA tài trợ kinh phí.

 

Hình. 2. Họp khởi động Dự án trực tuyến 3 bên giữa APAC – JICA và Sở TNMT TP. HCM tháng 6/2020.

 

         Trong khuôn khổ dự án này, Trung tâm sẽ thực hiện các hoạt động bao gồm Khảo sát, phân tích và đánh giá về các hoạt động liên quan (chính sách BĐKH, MRV, v.v.) của Quốc gia và tại TP. HCM; Thiết kế xây dựng hệ thống báo cáo cac-bon cho ngành năng lượng và công nghiệp tại TP. HCM.

 

Hình. 3. Khung thực hiện hệ thống báo cáo carbon theo quy mô quốc gia và TP. HCM do dự án APAC và JICA đề xuất.