Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014


 

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

Đề tài độc lập cấp nhà nước

1

Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

KC.08.33/11-15

Lê Thanh Hải

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

 

 

 

 

Đề tài cấp Bộ loại C

1

Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý

C2014-24-01

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

2

Nghiên cứu phân bố bụi PM10 và mối liên quan với sức khoẻ cộng đồng từ đó đề xuất giải pháp phòng tránh bệnh tật

C2014-24-03

TS. Hồ Quốc Bằng

3

Nghiên cứu mức độ đa dạng vi sinh vật trong các quá trình ủ phân compost bằng kỹ thuật điện di Gel Gradient biến tính (DGGE)

C2014-24-04

TS. Phạm Thị Thu Hằng

Đề tài cấp tỉnh, thành phố

1

Nghiên cứu, đánh giá tác động đến môi trường, kinh tế, xã hội của thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

TS. Hồ Quốc Bằng

2

Lập mô hình tính toán cân bằng nước và dự báo nhiễm mặn – Báo cáo tổng hợp quy hoạch tà nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020

 

GS.TS Nguyễn Văn Phước

3

Ứng dụng mô hình toán đánh giá khả năng tự làm sạch của kênh rạch chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

GS.TS Nguyễn Văn Phước

4

Xây dựng  công cụ tin học quản lý môi trường công nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp trong, ngoài khu cụm công nghiệp tỉnh Tiền Giang

 

GS.TS Nguyễn Văn Phước

5

NC phương án tái sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước, nước thải và xỉ thải HĐ 41/HĐ-SKHCN

 

GS.TS Nguyễn Văn Phước

6

Định lượng giá trị của hệ thống cây xanh công cộng phục vụ quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu

 

TS. Chế Đình Lý