Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012Đề tài NCKH các cấp 2012


STT
Tên đề tài
Mã số
Chủ nhiệm
Đề tài độc lập cấp nhà nước
 
 
 
 
Đề tài cấp Bộ trọng điểm
1
Nghiên cứu vi khuẩn lam, độc tố microcystins ở hồ Dầu Tiếng trong mối tương quan với các yếu tố môi trường
B2012-24-01TĐ
TS. Đào Thanh Sơn
Đề tài cấp Bộ loại C
1
Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính toán phát thải do hoạt động giao thông đường bộ: Áp dụng đánh giá phát thải cho Thành phố Hồ Chí Minh
B2012-24-01
TS. Hồ Quốc Bằng
2
Xây dựng bản đồ phân vùng tổn thương cho khu vực ven biển Cần Giờ - Gò Công Đông dưới tác động của mực nước biển dâng
B2012-24-02
ThS. Trần Bảo Trân
Đề tài cấp tỉnh, thành phố
1
Nhiệm vụ Quan trắc chất lượng nước mặt và không khí nội địa 2012
 
 
2
Nhiệm vụ Đo đạc khí thải tại nguồn cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch giám sát, thu mẫu đánh giá chất lượng môi trường tại 03 trại chăn nuôi heo của các ông Lê Văn Hưởng, ông Lê Quang Minh và ông Lê Văn Hòa
 
 
3
Quy hoạch môi trường nước mặt tỉnh Đồng Tháp
 
 
4
Điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước tỉnh Long An 2012 - 2013, lập cơ sở dữ liệu
 
 
5
Hiện trạng bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
 
 
6
Đánh giá mức độ biến đổi Khí Hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi Khí Hậu và nước biển dâng tỉnh Tây Ninh
 
-
7
Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử: www.biendoikhihau@gov.vn
 
-
8
Đề án BVMT Huyện Long Điền đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 
 
9
Xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ chịu ảnh hưởng về môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo do việc xả thải của Sonadezi Long Thành
 
ThS. Nguyễn Thanh Hùng
10
Xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất do hoạt động sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong – Bình Thuận
 
ThS. Nguyễn Thanh Hùng
11
Lập đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2020
 
TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ
12
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng đến cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An và đề xuất các giải pháp ứng phó
 
TS. Nguyễn Hồng Quân, ThS. Nguyễn Thanh Hùng
13
Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường nước trên địa bàn TP.HCM
 
PGS.TS. Lê Thanh Hải
14
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
 
PGS.TS. Lê Thanh Hải
15
Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến khu hệ thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất các giải pháp bảo vệ.
 
TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ
16
Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông tiền và sông Hậu (đoạn quan tỉnh Đồng Tháp) đến 2020 - tầm nhìn đến 2030
 
 
17
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường của tỉnh An Giang
 
 
18
Đánh giá mức độ biến đổi Khí Hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi Khí Hậu và nước biển dâng tỉnh Tây Ninh
 
 
Đề tài cấp Viện