Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

Danh mục các đề tài nghiên cứu KH đang thực hiện trong năm 2018Các đề tài, dự án Viện Môi trường và Tài nguyên đang triển khai thực hiện tính đến tháng 07/2018, bao gồm


 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2018

STT

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Mã số

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Xây dựng kit sinh học xác định độc tính phục vụ quan trắc ô nhiễm nước mặt vùng Tây Nam Bộ

Quốc gia (CT Tây Nam Bộ)

 

2015 – 2018

PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi

2

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Quốc gia (CT Tây Nam Bộ)

 

2017-2020

GS.TS Lê Thanh Hải

3

Xây dựng mô hình dự báo phản ứng lâu dài của rừng ngập mặn đối với các thay đổi của điều kiện môi trường.

Nafosted

105.99.201701

2017 - 2019

TS. Nguyễn  Hoàng Anh

4

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường nước biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ phù hợp phát triển kinh tế xã hội, ứng phó các sự cố môi trường và biến đổi khí hậu

Cấp ĐHQG Loại B

 

2017 - 2020

GS. TS. Nguyễn Văn Phước

5

Nghiên cứu chế độ và diễn biến nồng độ ozone từ đó đề xuất biện pháp giảm thiểu nồng độ ozone trên địa bàn TP.HCM.

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

6

Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ đánh giá (Toolkit) Tiết kiệm năng lượng kết hợp lồng ghép Gỉảm thiểu chất thải cho ngành chế biến gỗ. Áp dụng triển khai thí điểm cho một cơ sở chế biến gỗ điển hình.

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017- 2018

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

7

Nhận diện đất nhiễm phèn  (acid hóa đất) ở vùng đất thấp ven biển do khai thác nuôi tôm bằng công nghệ viễn thám.

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

ThS. Trần Bảo Trân

8

Chế tạo than sinh học từ tính kết hợp nano sắt hóa trị zero ứng dụng cho xử lý nước thải dệt nhuộm

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

TS. Trịnh Bảo Sơn

9

Khảo sát sự hiện diện của các sản phẩm phụ khử trùng (DBPs) trong nước cấp sau xử lý bằng Clo và đánh giá hiệu quả loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước bằng vật liệu hydroxit lớp kép Zn/Al và Magnetite

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

10

Nghiên cứu đánh giá tác động của khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước đến chất lượng nước mặt thông qua sinh vật phù du và động vật đáy

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

ThS. Lê Huỳnh Bảo Quyên

11

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm và cồn rượu.

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

ThS. Đinh Đức Anh

12

Nghiên cứu sự hiện diện và đặc điểm của vi khuẩn kháng kháng sinh trong nước thải của họat động nuôi tôm thâm canh

Cấp ĐHQG Loại C

 

2017 - 2018

TS. Phạm Thị Thu Hằng

13

Bước đầu nghiên cứu và xây dựng mô-đun quan trắc và truyền tải các thông số khí tượng và ô nhiễm không khí, tiến tới xây dựng hệ thống hiển thị chỉ số chất lượng không khí trực tuyến.

Đề tài cấp viện

 

2017 - 2018

ThS. Nguyễn Thoại Tâm

14

Sự phù hợp của bèo tấm Lemna japonica Landolt trong thử nghiệm độc học sinh thái

Đề tài cấp viện

 

2017 - 2018

CN. Nghiệp Thị Hồng

15

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang

 

2017- 2019

GS.TS Lê Thanh Hải

16

Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán nhanh năng lượng lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của Tỉnh Bình Dương

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương

 

2016- 2018

GS.TS Lê Thanh Hải

17

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

 

2017- 2018

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

18

Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2016 - 2017

Sở Tài nguyên và MT Bà Rịa -Vũng Tàu

 

2017 - 2018

TS. Nguyễn Hải Âu

19

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến sản phẩm, môi trường và sức khỏe con người trong khu vực trồng cây có múi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương

 

2017 - 2019

GS. TS. Nguyễn Văn Phước

20

Vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu  giai đoạn 2016 - 2017

Sở Tài nguyên và MT Bà Rịa -Vũng Tàu

 

2017 - 2018

TS. Nguyễn Hải Âu

21

Thiết lập mô hình lan truyền ô nhiễm không khí với hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp tại TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

 

2017 - 2019

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

22

Modeling and assessing of air quality for intergrated thermal power plants: a case of Tra Vinh province, Vietnam

Quỹ Bắc Âu tài trợ kết hợp với GreenID

 

2017 - 2018

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

23

Dự án NanoNet về bụi Nano tại Châu Á

Quốc Tế

 

2014 - 2020

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ MỚI VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2018

STT

Tên đề tài

Cấp Quản lý đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn Đồng Bằng sông Cửu Long

Nhà nước

2018

ThS. Nguyễn Thị hương Thảo

2

Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các mô hình sản xuất công nông nghiệp theo hướng sinh thái kép kín ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Cấp ĐHQG Loại B

2018

GS.TS. Lê Thanh Hải

3

Sử dụng bộ công cụ sinh học để đánh giá độc tính sinh thái của Đồng và Cadimi trong môi trường nước ngọt

Cấp ĐHQG Loại B

2018

TS. Đinh Hoàng Đăng Khoa

4

Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của cây năng củ (Eleocharis dulcis var, tuberosa) trong điều kiện sinh thái đặc trưng tại Miền Nam Việt Nam, trước bối cảnh biến đổi khí hậu

Cấp ĐHQG Loại C

2018

ThS. Đào Phú Quốc

5

Nghiên cứu ứng dụng trong thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng và đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuất giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý

Cấp ĐHQG Loại C

2018

TS. Nguyễn Hải Âu

6

Nghiên cứu xử lý N-NH4 trong nước rỉ rác bằng vi khuẩn khử sắt trong điều kiện kỵ khí

Cấp ĐHQG Loại C

2018

ThS. Nguyễn Hoàng Lan Thanh

7

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc các đối tượng có nguy cơ gây sự cố môi trường mang tính chất liên vùng trong hoạt động xả nước thải, phù hợp với điều kiện của lưu vực sông Đồng Nai, ứng dụng điển hình tại các KCN/CCN trên địa bàn TP.HCM

Cấp cơ sở

2018 - 2019

ThS. Lý Thị Bích Trâm

8

Nghiên cứu tiền xử lý nước thải công nghiệp giấy bằng công nghệ keo tụ điện hóa

Cấp cơ sở

2018 - 2019

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Sa

9

Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế trọng điểm của Đồng Nai

Sở Khoa học công nghệ Đồng Nai

2018

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

10

Xây dựng và triển khai mô hình xử lý, tái chế bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Xuyên Á (quy mô 01 tấn/mẻ) làm cơ sở nhân rộng cho các KCN trên địa bàn tỉnh Long An

BQL Khu kinh tế Long An

2018

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

 

(*) Vui lòng click vào tên đề tài để biết thêm thông tin chi tiết