Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Chuyên trang Thông tin về COVID-19 của ĐHQG-HCMĐHQG-HCM ra mắt chuyên trang Thông tin về COVID-19. Chuyên trang là diễn đàn học thuật nhằm cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức khoa học, kết quả nghiên cứu, những bài học kinh nghiệm cũng như các trao đổi, tư vấn, chia sẻ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. 


Các bài viết được xuất bản trên nền tảng web mới, thân thiện với người đọc hơn và có tên miền là: covid19.vnuhcm.edu.vn tại đường link : https://covid19.vnuhcm.edu.vn/

Chuyên trang là diễn đàn học thuật nhằm cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức khoa học, kết quả nghiên cứu, những bài học kinh nghiệm cũng như các trao đổi, tư vấn, chia sẻ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Vì là diễn đàn học thuật phục vụ cho cộng đồng, nên các vấn đề học thuật sẽ được chuyển tải theo cách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đa dạng đối tượng người đọc nhằm lan tỏa những hiểu biết để có những hành động, ứng xử tích cực hơn trong bối cảnh hiện nay. Đây là cách thiết thực mà chuyên trang mong muốn cùng với cộng đồng góp phần tham gia phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố và đất nước sớm trở về trạng thái bình thường mới.

Vui lòng click vào đây để xem các tin tức được đưa vào Newsletter số ra ngày 23/8/2021

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM thường xuyên ban hành các công văn để hướng dẫn CB-CNV thực hiện đúng quy định về thực hiện tăng cường giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo công văn mới nhất với số 1283/ĐHQG-VP ngày 22/08/2021 v/v thực hiện tăng cường giãn cách phòng, chống dịch bện COVID-19: 

- Từ ngày 23/08 đến ngày 16/9/2021, tổ chức cho CB-CNV làm việc tại nhà, đảm bảo không để đình trệ công việc. 

- Trong những trường hợp phải bố trí CB-CNV làm việc trực tiếp tại cơ quan, các đơn vị phải thực hiện phương án "03 tại chỗ", hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" với số lượng tối đa 1/4 tổng số CB-CNV của đơn vị.  

- Tiếp tục theo dõi, cập nhất kịp thời các thông báo của UBND TPHCM, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, ĐHQG-TPHCM và các cơ quan chức năng.