Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Chúc mừng năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019Chúc mừng năm mới!


Phòng Đào tạo SĐH Viện Môi Trường và Tài Nguyên kính chúc Quí Thầy/Cô, các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học một năm mới: 

AN KHANG THỊNH VƯỢNG và VẠN SỰ NHƯ Ý!