Trang chủ Đào tạo Tuyển sinh

Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2016Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2016


Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016:

1. Cấu trúc đề thi:

PHẦN THI

SỐ CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

Nghe hiểu

Phần 1      : 10

 

          35

Phần 2      : 7

Phần 3        : 8

Ngữ pháp

Phần 1      : 10

         15

Phần 2      : 5

Đọc hiểu

Phần 1      : 20

 

 

          50

Phần 2      : 6

Phần 3      : 7

Phần 4      : 7

2. Đề thi mẫu: File đính kèm

Thông tin khác