Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 2 - NCS Vũ Thùy LinhSinh hoạt học thuật chuyên đề 2 - NCS Vũ Thùy Linh


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Vũ Thùy Linh với chuyên đề 2: Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu” thuộc đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.HCM”.

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Vũ Thùy Linh

Thời gian                                 : 9h00,  thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác