Trang chủ Đào tạo Tin tức - Thông báo

Thông báo vế việc nghỉ Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019Thông báo vế việc nghỉ Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019


Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến tất cả Giảng viên, Nghiên cứu sinh và Học viên cao học lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 như sau:

Các lớp học sẽ được nghỉ học từ ngày 26/01/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 14/02/2019 (thứ Năm) và sẽ học lại bình thường vào thứ Sáu, ngày 15/02/2019.

Trân trọng,

Thông tin khác