Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 3 - NCS Nguyễn Hiền ThânSinh hoạt học thuật chuyên đề 3 - NCS Nguyễn Hiền Thân


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Thân với chuyên đề 3: Áp dụng và kiểm chứng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo cho đánh giá, dự đoán chất lượng nước sông Đồng Nai và đề xuất hướng ứng dụng trong quản lý môi trường” thuộc đề tài “Đánh giá và dự báo chất lượng nước bằng mạng nơ-ron nhân tạo - trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai”

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Nguyễn Hiền Thân

Thời gian                                 : 9h00,  thứ Năm ngày 06 tháng 9 năm 2018

Địa điểm                                  : Phòng Họp, Viện Môi trường và Tài nguyên (cơ sở mới)

                                                  P. Đông Hòa,  TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác