Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề 1 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng GiangSinh hoạt học thuật Chuyên đề 1 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang:


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Ngô Ngọc Hoàng Giang với chuyên đề 1: “Nghiên cứu tổng quan về áp dụng hệ thống thoát nước bền vững (SUDS) phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị” thuộc đề tài Phát triển khung tiếp cận triển khai hệ thống thoát nước bền vững phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh”

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Ngô Ngọc Hoàng Giang

Thời gian                                  : 13h30,  thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Hình thức                                  : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác