Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện NCS Nguyễn Thị Tịnh ẤuDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi và TS. Ngô An, ngày 12/6/2018 NCS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Chiều thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2018, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu, chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Mã số: 62.85.15.01 với đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông: Áp dụng trường hợp lưu vực sông Dakb'la, tỉnh Kon Tum, Việt Nam”.

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là GS.TS. Võ Quang Minh, PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang và PGS.TS. Phạm Ngọc. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là GS.TS. Nguyễn Văn Phước và  TS. Lê Cảnh Định cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng.

Đại diện CSĐT đọc quyết định thành lập Hội đồng

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp Viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

 

    Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

Chủ tịch hội đồng (GS.TS. Lê Thanh Hải) đọc Nghị quyết của Hội đồng

Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên

Thông tin khác