Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Thị Kim LinhBảo vệ LATS cấp Viện:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Linh với đề tài:

Nghiên cứu quá trình vận chuyển Crom từ môi trường rừng ngập mặn lên cây Đước (Rhizophora apiculata Blume) - Trường hợp rừng ngập mặn Long Thành - Đồng Nai.

Chuyên ngành                  : Kỹ thuật môi trường

Mã số chuyên ngành       :  62.52.03.20

Người hướng dẫn           :  GS.TS. Nguyễn Văn Phước

                                                     GS.TS. Otto Richter

Thời gian                         :  9giờ00, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm                          :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                              Số 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Q.10,  TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác