Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh HòaBảo vệ LATS cấp Viện:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hòa với đề tài:

Công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng tái sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol.

Chuyên ngành                  : Kỹ thuật môi trường

Mã số chuyên ngành       :  62.52.03.20

Người hướng dẫn           :  GS.TS. Nguyễn Văn Phước

                                                     TS. Phạm Thị Thu Hằng

Thời gian                         :  9giờ00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Địa điểm                          :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                              Số 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Q.10,  TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác