Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 3 - NCS Trương Công PhúBảo vệ chuyên đề 3 - NCS Trương Công Phú


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 3:“Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp các huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” thuộc đề tài “Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp Huyện: trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh”.

Ngành                                     : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                      : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Trương Công Phú

Thời gian                                : 14h30,  thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2018

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác