Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối Trung tâm trực thuộc

Trung tâm Phát triển bền vững và Đa dạng sinh họcSDB triển khai nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển bền vững và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Phục vụ phát triển bền vững khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.


Lãnh đạo trung tâm

- Họ và tên: Đào Phú Quốc

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm

- Email: quocmina@gmail.com

- Điện thoại: 0989759507

 

Chức năng và nhiệm vụ:

+ Là đơn vị trực thuộc Viện Môi Trường và Tài nguyên 

+ Nghiên cứu khoa học.

+ Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, chuyển giao công nghệ.

+ Đào tạo cán bộ

+ Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ trên.

 

Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Nghiên cứu khai thác và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

- Nghiên cứu thiết lập và phát triển bền vững các hệ sinh thái nhân tạo.

 

Các kết quả/thành tựu nổi bật đã đạt được hoặc đang thực hiện

+ Sở hữu trí tuệ: Kỹ thuật hồ nuôi tôm mô hình đệm nghỉ đu quay (năm 2019)

+ Hợp tác với Trường Đại học kinh tế luật xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo quản lý kinh tế trang trại CEO FARM (năm 2019).

+ Nghiên cứu triển khai các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Nghiên cứu triển khai mô hình nuôi tôm thâm canh bằng đệm nghỉ đu quay

+ Nghiên cứu triển khai  mô hình tái sử dụng nhựa thải.

+ Nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất phân bón cho cây trồng từ rong tảo biển.

 

Các đối tác hợp tác chính trong và ngoài nước

- Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo chuyên viên thẩm tra đa dạng sinh học

- Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo chuyên viên hướng dẫn tour du lịch sinh thái, kỹ năng sinh tồn  nới hoang dã.

- Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật và quản lý trong nông nghiệp, các giải pháp thích ứng với thiên tai, sự cố môi trường

- Các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo ngắn hạn về phát triển bền vững, quản  lý và bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, đa dạng sinh học

- Các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn lập dự án, lập quy hoạch, thiết kế các khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn thủy nội địa, khu bảo tồn biển.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn dịch vụ đánh giá đa dạng sinh học cho các khu tự nhiên, khu bảo tồn, khu độ thị và các khu khác.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế các khu du lịch sinh thái, tour du lịch sinh thái

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đặt biệt là các dự án có ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thiết kế thi công các hệ thống xử lý nước thải, bùn thải bằng cách ứng dụng thiết kế đất ngập nước nhân tạo, sử dụng thực vật và vi sinh vật xử lý nước thải bùn thải.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn chuyển giao nông nghiệp kỹ thuật cao.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thiết kế, thi công và bảo dưỡng mảng xanh (landscape) đô thị, thiết kế, thi công và bảo dưỡng hệ sinh thái rừng nhân tạo trong đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thiết kế khu du lịch sinh thái khép kín theo hướng phát triển bền vững, tư vấn quản lý và bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật về môi trường.

- Phối hợp với Phòng NCKH&ĐN tổ chức các hội thảo quốc tế, hội thảo trong nước, các báo cáo chuyên đề về phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.