Trang chủ Quan trắc môi trường Thông tin quan trắc

Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động tại Viện MT và TNNhằm hỗ trợ cung cấp các thông tin liên tục, trực tiếp cho CBCNV và sinh viên khu vực ĐHQGTPHCM,


Một thiết bị quan trắc chất lượng không khí hiện đại đã được lắp đặt tại Viện Môi trường và Tài nguyên, cơ sở Dĩ An, Bình Dương. CBCNV Đại học Quốc Gia Tp.HCM có thể biết được chất lượng không khí khu vực mình đang làm việc, thông qua đường link