Trang chủ TCTV Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Quy trình tổ chức bản thảo

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất & Môi trường, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệHướng dẫn và thể lệ gửi bài cho Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, Tạp chí Phát triển KH&CN


Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ đăng những công trình nghiên cứu mới trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.

Bài công bố kết quả công trình nghiên cứu (research work) viết bằng một trong ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. 

Hiện nay, quy trình tiếp nhận, phản biện và đăng bài đều được chuyển sang hệ thống online tại địa chỉ http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/index . Để gửi bài báo về Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, tác giả vui lòng click vào đây để được hướng dẫn cụ thể. 

 
Địa chỉ liên hệ: 

Văn phòng Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, Tạp chí PT KH&CN

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM

CS1: 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

CS2: Đường Nguyễn Du, Khu đô thị ĐHQG-HCM, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Email: chuyensankhtdmt@hcmier.edu.vn, qlkh.ier@gmail.com

Điện thoại: 028. 2253 8586 - Exp: 143