Trang chủ Tổ chức phòng ban Khối phòng Thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trườngPhòng Thí nghiệm Công Nghệ Môi trường thuộc Viện Môi Trường và Tài Nguyên, đi vào họat động từ năm 2008


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

ü  Hoạt động giảng dạy

ü  Hoạt động dịch vụ phân tích

·         Vilas 640: PTN được công nhận chất lượng theo BoA - Bureau of Accreditation Vietnam,. Đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

·         VIMCERTS 077: PTN đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo nghị định Số: 27/2013/NĐ-CP.

 

ü  Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ

Định hướng nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ của phòng thí nghiệm:

HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN

Nghiên cứu công nghệ tiên tiến xử lý nước cấp phù hợp với diễn biến ô nhiễm môi trường nước mặt

Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế thải nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp, chi phí thấp trong xử lý các loại chất thải đặc thù của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam: khí, lỏng, rắn

Nghiên cứu tái sử dụng năng lượng và ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong xử lý nước

Nghiên cứu công nghệ xử lý bậc cao (membrane, Loc nano, oxy hoá nâng cao, hybrid

Phát triển phân tích vi lượng phuc vụ nghiên cứu và quan trắc diễn biến các chất độc hại

Nghiên cứu quá trình vận chuyển và biến đổi các chất nguy hại đặc biệt trong chuổi thực phẫm

 

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

•          Nâng cao chất lượng trong giảng dạy cao học và TS

•          Kết hợp chặt chẽ NCKH với đào tạo

•          Đào tạo các chương trình ngắn hạn, nâng cao ý thức cộng đồng, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho các đơn vị, doanh nghiệp có yêu cầu

•          Mở rộng quan hệ quốc tế

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬC

HỢP TÁC QUỐC TẾ

•          Viện Thủy lợi Leicht weiss (LWI) - Đại học Kỹ thuật Braunschweig, Đức

•          Dự án DAAD-EXCEED (Đức): Quy mô 40 quốc gia

•          Dự án AVEC (Pháp

•          Dự án AVEC (Pháp)

•          Đại học Seoul (Hàn Quốc)

•          Prince of Songkla University (Thái Lan)

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Đã chủ trì thực hiện 9 đề tài, tham gia 13 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đạt hiệu quả cao trong ứng dụng thực tế . Nổi bậc như:

Đề tài cấp Bộ: Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý (2014-2015) - đang thực hiện.

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sản xuất thạch dừa, nghiệm thu năm 2013

 

“Xử lý nước thải công nghiệp chế biến tinh bột khoai mì và quản lý tổng hợp ô nhiễm nước trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Chủ trì hợp phần: “Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất tinh bột khoai mì phù hợp với đặc thù địa phương nhằm cải thiện chất lượng nước”. 2012

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu hồi biogas từ nước thải ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao, nghiệm thu năm 2011.

 

Có 21 bài báo đã được đăng trong tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. 15 bài báo đã được đăng trong các hội thảo quốc tế

Hướng dẫn hơn 25 học viên thực hiện các mô hình nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp

 

Hướng dẫn sinh viên các trường đại học Quốc gia TP.HCM; các trường đại học lân cận đến thực tập và làm luận văn tốt nghiệp

 

Nguồn nhân lực cơ hữu PTNCNMT và Sơ đồ phân bố hoạt động

 

TT

Phân loại nhân lực KH&CN

Chế độ         làm việc

Giới tính

Độ tuổi

Biên chế

Hợp đồng

Nam

Nữ

≤45

≥45

1

Theo học hàm

Giáo sư (GS)

 

 

 

 

 

 

Phó giáo sư (PGS)

 01

 

 

 01

 

01

2

Theo học vị

Tiến sỹ khoa học (TSKH)

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ (TS)

01

-

-

01

-

01

Thạc sỹ (ThS)

05

01

01

05

06

 

Kỹ sư, cử nhân (KS, CN)

-

23

05

18

23

-

 


TRƯỞNG PHÒNG

BỘ PHẬN DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

 

Phân tích

Chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu về:

CNMT : rắn , lỏng , khí

- Biến đổi khí hậu

- Phân tích độc chất

 

Giảng dạy cao học

- Hướng dẫn đại học

- Hướng dẫn NCS

- Giảng dạy các khóa ngắn hạn

 

P.VI SINH

(rắn, lỏng)

 

P.HÓA LÝ

(Rắn , lỏng, không khí)

 

P.VI LƯỢNG

rắn , lỏng , khí

 

-Tư vấn công nghệ

 -Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

 -Tận dụng nghiên cứu khoa học triển khai thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ.

Phòng Thí nghiệm Công Nghệ Môi trường

142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.22476450/ 0903039164