Trang chủ Quan trắc môi trường Dịch vụ quan trắc, phân tích

Những chứng nhận Vilas và Vimcerts của các phòng thí nghiệmCác phòng thí nghiệm của Viện Môi trường và tài nguyên đã đạt các chứng nhận về VILAS - Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam và VIMCERTS - Chứng nhận đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


1. PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

PTN Chất lượng môi trường  đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ với mã số VIMCERTS 138  giấy chứng nhận số 04/GCN-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/02/2023. Tải tại đây pdf

Ngoài ra, PTN Chất lượng môi trường đã được cấp Giấy chứng nhận VILAS 159 theo  Quyết định số 24.2014/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận chất lượng ngày 15/01/2014 về việc công nhận phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Hóa, Sinh.

 

 2. PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN Công nghệ môi trường cũng được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 077 theo Quyết định số 144/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 08/02/2017.

Ngoài ra, PTN Công nghệ môi trường đã được công nhận chứng chỉ VILAS 640 trong lĩnh vực Hóa theo quyết định số 92.2013/QĐ-VPCNCL ban hành ngày 05/03/2013.