Trang chủ TCTV Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Tin tức - Thông báo

Hội đồng biên tập Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2023Tập thể hội đồng biên tập lần này bao gồm thành viên là những nhà khoa học có nhiều công bố khoa học trên những tạp chí quốc tế uy tín thế giới, trong đó có những tạp chí có IF rất cao. Lĩnh vực chuyên môn bao trùm những lĩnh vực thuộc phạm vi khoa học trái đất và môi trường.


Thành viên của Hội đồng biên tập Tạp chí thành viên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ- Khoa học Trái đất và Môi Trường nhiệm kỳ 2021-2023 bao gồm: 

 STT  

                                   Họ và tên                                

 Đơn vị công tác

Chuyên ngành Lý lịch Khoa học 
   Tổng biên tập      
1 GS.TS. Lê Thanh Hải  Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM Kỹ Thuật hạ tầng và Môi trường đô thị CV
  Phó Tổng biên tập      
2 PGS.TS. Hồ Quốc Bằng Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu CV
  Thư ký Khoa học      
3 TS. Đỗ Thị Thu Huyền Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM Quản lý Môi trường CV
  Thành viên Hội đồng      
4 GS.TS. Nguyễn Việt Anh Trường Đại học Xây dựng Kỹ thuật nước và nước thải CV
5 GS.TS. Nguyễn Kim Lợi Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Khoa học trái đất – Mỏ 
(Địa – Tin học)
CV
6 PGS.TS. Nguyễn Phước Dân Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM Kỹ thuật Môi trường CV
7 PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM Thủy văn – Thủy lực CV
8 PGS.TS. Lê Phi Nga Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM Khoa học sinh học (Hóa sinh phân tử và môi trường) CV
9 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Trường ĐH Văn Lang TPHCM Công nghệ và Quản lý môi trường CV
10 PGS.TS. Bùi Xuân Thành Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM Kỹ thuật và quản lý môi trường CV
11 PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, TPHCM Địa chất và Khoáng sản CV
12 TS. Nguyễn Văn Tú  Viện Sinh học Nhiệt Đới - Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam Công nghệ sinh học CV
13 TS. Trần Đức Dũng Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu - Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM Thủy văn và quản lý tài nguyên nước CV