Trang chủ Quan trắc môi trường Quan trắc MT Quốc gia

Giới thiệu về trạm quan trắc và phân tích môi trường vùng đất liên 3 Miền namTrạm Quan trắc và Phân tích Môi trường vùng đất liền 3 – Miền Nam (sau đây gọi tắt là Trạm Vùng 3) thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường vùng đất liền 3 – Miền Nam (sau đây gọi tắt là Trạm Vùng 3) thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia thành phố  Hồ Chí Minh được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm quan trắc về chất lượng môi trường nước, không khí và tiếng ồn của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm: Long An, Tiền Giang, Tp Cần Thơ, Cà Mau và khu vực Mộc Hóa thuộc vùng Đồng Tháp Mười (điểm nền). Từ năm 2011, Trạm đã được Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đồng ý cho mở rộng mạng lưới quan trắc đến các tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre với tần suất quan trắc 2 đợt/năm
Số liệu quan trắc từ các trạm/điểm quan trắc này được Trạm Vùng 3 - Viện Môi trường và Tài nguyên báo cáo lên Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chế độ định kỳ từng đợt quan trắc và báo cáo kết quả tổng hợp cả năm.
 
Mục tiêu của nhiệm vụ:
Quan trắc hiện trạng môi trường nước mặt và môi trường không khí tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Nhiệm vụ quan trắc bao gồm:
- Lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường nước, không khí và đo tiếng ồn tại các điểm/vị trí quan trắc theo đúng kế hoạch đề ra;
- Thực hiện qui trình QA/QC trong công tác quan trắc và phân tích môi trường;
- Lập báo cáo quan trắc mỗi đợt và cả năm, trong đó có nhận xét, đánh giá về các biến động môi trường (nếu có) so với các số liệu quan trắc trước đây;
- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường do - Tổng Cục Môi Trường tổ chức.
 
Điểm/vị trí quan trắc 
Các địa phương quan trắc bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Long An; tỉnh Tiền Giang; TP Cần Thơ; tỉnh Cà Mau; tỉnh Mộc Hóa; tỉnh  Đồng Tháp; tỉnh An Giang; tỉnh Kiên Giang; tỉnh Bạc Liêu; tỉnh Sóc Trăng; tỉnh Hậu Giang; tỉnh Vĩnh Long; tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre.
 
Điểm nền quan trắc môi trường chung cho khu vực ĐBSCL là tại Mộc Hóa – Long An (đại diện cho vùng Đồng Tháp Mười). Khu vực này nhìn chung ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động công nghiệp và dân cư hơn các khu vực khác thuộc mạng lưới quan trắc do Trạm Vùng 3 phụ trách. 
 
Vị trí các điểm quan trắc tại mỗi tỉnh, thành phố được lựa chọn mang tính đại diện cho từng khu vực trong tỉnh và tập trung nhiều vào những khu vực có khả năng chịu tác động mạnh bởi các hoạt động của con người như các khu đô thị, khu công nghiệp như sau:
 
- Các điểm quan trắc môi trường nước được bố trí dọc theo các sông lớn chảy ngang qua các khu đô thị, khu công nghiệp (trên đó có ít nhất một điểm thượng lưu và một điểm hạ lưu so với khu đô thị trung tâm của tỉnh/thành phố), tại các cửa kênh rạch tiêu thoát nước chính của các trung tâm đô thị, tại một số họng lấy nước vào nhà máy nước và tại một số khu vực đặc thù khác (điểm xuyên biên giới, điểm hợp lưu các sông lớn, khu vực bị ảnh hưởng của nước thải công nghiệp, bãi rác,…).
- Các điểm quan trắc môi trường không khí được bố trí tại các nút giao thông chính có mật độ giao thông cao, điểm đại diện cho khu dân cư ít bị ảnh hưởng của giao thông và công nghiệp, điểm đại diện cho khu công nghiệp và điểm đại diện cho khu dân cư kề cận khu công nghiệp. Ngoài ra, mở rộng quan trắc ở các khu vực với các ngành nghề sản xuất đặc thù như: gạch ngói, xi măng và than gáo dừa,…
 
Tần suất và thông số quan trắc 

 

1.1. Tần suất quan trắc: Thực hiện 04 đợt/năm  
- Đợt 1: tháng 01 ÷ 03 
- Đợt 2: tháng 04 ÷ 06 
- Đợt 3: tháng 07 ÷ 09
- Đợt 4: tháng 10 ÷ 12

 

1.2.  Thông số quan trắc:

 Các thông số quan trắc được lựa chọn mang tính đặc trưng chỉ thị ô nhiễm của các thành phần môi trường tương ứng:

- Đối với môi trường nước: các thông số quan trắc bao gồm: nhiệt độ, pH, SS, DO, EC, BOD5, COD, Fe, PO43--P, NO3--N, NH4+-N, Cl-, độ đục, Coliform. 
- Đối với môi trường không khí: các thông số quan trắc bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất, bụi lơ lửng, bụi PM10, SO2, NO2, CO, PAHs. 
- Quan trắc tiếng ồn và cường độ xe.