Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Thông báo về các thủ tục giải quyết công nợThông báo về việc tiến hành giải các thủ tục giải quyết công nợ


Theo tinh thần kết quả cuộc họp của Hội đồng xử lý nợ tồn đọng của Viện Môi trường và Tài nguyên vào lúc 13h30 ngày 30/05/2018 về xử lý nợ tồn đọng của Viện. Nay, Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo đến tất cả các cá nhân/đơn vị có phát sinh công nợ liên quan đến Viện từ thời điểm 2010 trở về trước.

Với tinh thần đó, Viện đề nghị các cá nhân/đơn vị liên hệ với bộ phận Kế toán của Viện tại địa chỉ Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Hành, Phường 14, Q10, TPHCM để tiến hành các thủ tục giải quyết công nợ theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng.