Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Luận án tiến sĩ - NCS Vương Thị Mai ThiSinh hoạt học thuật Luận án tiến sĩ:


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Thị Mai Thi với đề tài: Nghiên cứu hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá khu công nghiệp carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt Nam (áp dụng thử nghiệm tại KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh)"

 

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                      : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện  : Vương Thị Mai Thi

Thời gian                                : Lúc 13h30,  thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Hình thức                               : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

 

Thông tin khác