Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 - NCS Đoàn Thị Mỹ DungSinh hoạt học thuật chuyên đề 1:


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Đoàn Thị Mỹ Dung với chuyên đề 1:  “Tổng quan vấn đề nghiên cứu” thuộc đề tài Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng kịch bản và giải pháp tăng trưởng xanh: điển hình tỉnh Phú Yên” .

Chuyên ngành                         : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 62850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Đoàn Thị Mỹ Dung

Thời gian                                  : 14h00,  thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Địa điểm                                   : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác