Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

NCS Trương Thị Bích Hồng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp ViệnDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, ngày 09/7/2019 NCS. Trương Thị Bích Hồng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Sáng thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Thị Bích Hồng, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Mã số: 62.52.03.20 với đề tài: Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR)”.

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Trần Văn Quang, PGS.TS. Nguyễn Phước Dân và PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm và GS.TS. Lê Thanh Hải cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng.

Đại diện CSĐT (TS. Hồ Minh Dũng) đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm LATS cấp Viện

 

Chủ tịch Hội đồng (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ) điều khiển phiên họp

 

NCS Trương Thị Bích Hồng trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng đánh giá LATS cấp Viện

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

                hhh              hhhhhhhhhCác thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ (trong đó có 4 thành viên đánh giá xuất sắc) và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Giáo viên hướng dẫn (PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng) phát biểu ý kiến

 

Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh 

 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên.

 

Thông tin khác